Sun10.11 Mon11.11 Tue12.11 Wed13.11 Thu14.11 Fri15.11 Sat16.11
B&B Burner SHEIDA 8:30 AM 50min
Ladies L1FT- B&B Burner SHEIDA 4:30 PM 50min
LADIES R1DE SHEIDA 7:30 PM 45 min
 
R1DE SHEIDA 7:00 AM 45 min
 
(LADIES) L1FT- All the way up SHEIDA 4:30 PM 50min
L1FT- All the way up SSHEIDA 5:30 PM 50min
R1DE SHEIDA 6:30 PM 45 min
 
L1FT- BEATbooty SHEIDA 6:30 AM 50min
 
L1FT- Hard Core 'n More SSHEIDA 6:30 AM 50min
L1FT - Hard Core 'n More SSHEIDA 9:30 AM 50min
 
 
Everything L1FT SHEIDA 9:30 AM 50min
(LADIES) Everything L1FT SHEIDA 4:30 PM 50min