Mon23.01 Tue24.01 Wed25.01 Thu26.01 Fri27.01 Sat28.01 Sun29.01
R1SE N R1DE 45 (Free Coffee) CARISSA 6:30 AM 45 min
DOUBLE L1FT (No Climber) JULIEN 7:30 AM 50min
R1DE 45 CARISSA 7:30 AM 45 min
LADIES DOUBLE L1FT (No climber) ACSAH 4:30 PM 50min
DOUBLE L1FT (No climber) ACSAH 5:30 PM 50min
30-MIN CL1MB AHMED 6:30 PM 30
R1DE 45 HODA S. 7:00 PM 45 min
DOUBLE L1FT (No climber) AHMED 7:30 PM 50min
 
R1SE N R1DE 45 (Free Coffee) PAUL 6:30 AM 45 min
L1FT HEAVY (Full Body) PAUL 7:30 AM 50min
L1FT HEAVY (Full body) ACSAH 8:30 AM 50min
L1FT HEAVY (Full Body) PAUL 12:30 PM 50min
LADIES R1DE 45 SARA 4:30 PM 45 min
LADIES L1FT & Glow (Full Body) | Nutrili Giveaway HUDA 4:30 PM 50min
L1FT HEAVY (Full Body) HUDA 5:30 PM 50min
R1DE 45 SARA 5:30 PM 45 min
L1FT HEAVY (Full Body) TEAM TEACH SARA / JULIEN 6:30 PM 50min
L1FT HEAVY (Full Body) JULIEN 7:30 PM 50min
 
R1SE N R1DE 45 (Free Coffee) JILL 6:30 AM 45 min
L1FT - All The Way Up (Chest / Back / Arms) JULIEN 7:30 AM 50min
LADIES L1FT - All The Way Up (Chest / Back / Arms) ACSAH 4:30 PM 50min
L1FT - All The Way Up (Chest / Back / Arms) PAUL 5:30 PM 50min
CL1MB 30 PAUL 6:30 PM 30
L1FT - All The Way Up (Chest / Back / Arms) AHMED 7:30 PM 50min
 
R1DE 45 | Rise n R1DE (free coffee) KYLE 6:30 AM 45 min
L1FT BEATBooty (bum, legs, & abs) JULIEN 7:30 AM 50min
R1DE 45 KYLE 7:30 AM 45 min
L1FT BEATBooty (bum, legs, & abs) ACSAH 8:30 AM 50min
L1FT BEATBooty (bum, legs, & abs) JULIEN 5:30 PM 50min
L1FT BEATBooty (bum, legs, & abs) JULIEN 6:30 PM 50min
R1DE 45 JILL 7:00 PM 45 min
L1FT BEATBooty (bum, legs, & abs) JULIEN 7:30 PM 50min
 
R1DE 45 CARISSA 7:30 AM 45 min
R1DE 45 CARISSA 8:30 AM 45 min
L1FT - HardCORE n More PAUL 12:30 PM 50min
 
L1FT HUSTLE (Full Body) KYLE 8:30 AM 50min
R1DE 45 JILL 8:30 AM 45 min
R1DE 45 KYLE 9:30 AM 45 min
L1FT HUSTLE (Full Body) SHUDA 9:30 AM 50min
L1FT HUSTLE (Full Body) KYLE 10:30 AM 50min
R1DE 45 CARISSA 10:30 AM 45 min
L1FT HUSTLE (Full Body) ACSAH 11:30 AM 50min
 
L1FT HUSTLE (Full Body) SHEIDA 10:00 AM 50min
R1DE 45 SARA 10:00 AM 45 min
L1FT HUSTLE (Full Body) SHEIDA 11:00 AM 50min
Ladies R1DE 45 SARA 11:00 AM 45 min
Ladies L1FT HUSTLE (Full Body) ACSAH 4:30 PM 50min
L1FT HUSTLE (Full Body) ACSAH 5:30 PM 50min